Välkommen till oss på Epinova! logotype
Utveckling · Stockholm · Flexibelt distansarbete

Backend-utvecklare med passion för hantverket!

Vi söker problemlösare som bryr sig lika mycket om hur någonting ska användas som hur det ska utvecklas. Vi bygger lösningar med bra användargränssnitt, god struktur och hög kvalitet. Hör av dig!

Virtuell fika

Stockholm